Missie

Posted on juni 6, 2019

Mooi en makkelijk viool spelen, het kán, voor iedereen die serieus met het instrument bezig wil zijn. Dat is mijn overtuiging.

Maar vaak is dat niet de ervaring. In de praktijk komt het nogal eens voor dat je hard geoefend hebt op een bepaalde passage, en als puntje bij paaltje komt het toch weer niet goed uit je vingers komt. Of dat het domweg niet lukt om de snelle noten voor elkaar te krijgen. Of dat de dirigent in snel tempo door het stuk heen jast. Of dat het gewoon niet mogelijk is om in het drukke leven van alledag tijd en ruimte te vinden om voldoende te oefenen.

Het is mijn missie om violisten die vooruit willen komen (maar misschien niet altijd even veel tijd hebben) te laten ervaren hoe het is om de noten wél te kunnen spelen. Hoe het is als een loopje ineens toch lukt. Hoe het is om de partij te kunnen volgen én spelen tijdens de repetitie. Het is mijn drijfveer om ze te stimuleren, uit te dagen en te inspireren om te investeren in hun eigen vaardigheden, in plaats van uitsluitend in de noten. Als je nú investeert in je vaardigheden, kun je straks (zelfstandig) alle gewenste noten leren instuderen en spelen. Hoe klinkt dat?!


Comments are closed